Match Point VIII

Lea Sindlerova shot by Nikolas Simonovikis (simonovikis.com)